Khoa MMT&TT thông báo về thời gian và địa điểm Bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp đợt 2 năm học 2016-2017 như sau:

 • Thời gian: Thứ 4 ngày 05/7/2017. Buổi sáng: bắt đầu lúc 8h00, buổi chiều: bắt đầu lúc 13h30.
 • Địa điểm:
  • Hội đồng 1: Sáng 05/7/2016, phòng C101
  • Hội đồng 2: Sáng 05/7/2016, phòng C104
  • Hội đồng 3: Chiều 05/7/2016, phòng C101
  • Hội đồng 4: Chiều 05/7/2016, phòng C104

– Yêu cầu:

 • Tất cả sinh viên có mặt lúc 8h00 thứ 4 ngày 05/7/2017 tại phòng C101 để nghe Quyết định.
 • Sinh viên mặc trang phục lịch sự.
 • Sinh viên xem chi tiết trong file đính kèm Hội đồng KLTN 05.07.2017_post .

Chúc các bạn Bảo vệ tốt!
Trân trọng,
VP Khoa.