Khoa MMT&TT chuyển tiếp thông tin từ SDC đến các bạn sinh viên khoa MMT&TT về thông báo tuyển sinh viên thực tập Khóa 20 (tháng 9/2017) của TMA Solutions. Các bạn sinh viên có nguyện vọng thực tập tại TMA , vui lòng nộp hồ sơ về địa chỉ email: intern@tma.com.vn trước ngày 01/09/2017.
Các bạn xem chi tiết tại poster sau:
TMA Tuyển sinh viên thực tập tháng 9 2017