footer-official 

Khoa Mạng Máy Tính và Truyền Thông – Trường Đại học Công nghệ Thông tin – ĐHQG-HCM

Địa chỉ: Tầng 8, tòa nhà E, trường ĐH Công nghệ Thông tin
Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. HCM
Điện thoại: (08)3 725 1993 (122)

  • Phòng 8.1: Phòng Thí nghiệm An toàn Thông tin
  • Phòng 8.2: Phòng Giáo vụ khoa
  • Phòng 8.4: Bộ môn Truyền Thông
  • Phòng 8.5: Trưởng khoa
  • Phòng 8.6: Bộ môn An toàn thông tin
  • Phòng 8.8: Bộ môn Mạng máy tính

[box style=”help”] Sinh viên có nhu cầu liên hệ gặp Cố vấn học tập xem thông tin tại đây[/box]