Chúc mừng chương trình đào tạo An toàn Thông tin thuộc khoa Mạng máy tính và Truyền thông – Trường Đại học Công nghệ Thông tin – ĐHQG-HCM đã đạt chuẩn AUN-QA. Kết quả này là minh chứng cho sự uy tín và cam kết trong công tác đảm bảo chất lượng, nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu các bên liên quan và hội nhập toàn cầu.

Trao đổi với chuyên gia của AUN
Giảng viên đang trao đổi với chuyên gia của Đoàn đánh giá AUN

Đến thời điểm hiện tại, cả hai ngành đào tạo của khoa MMT&TT đều đã đạt AUN-QA. Trong đó, ngành “Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu” (trước đây tên là Truyền thông và Mạng máy tính) đã đạt kiểm định vào năm 2018. Tiếp theo là ngành “An toàn thông tin” vào năm 2022.

Bộ tiêu chuẩn AUN-QA được ban hành năm 2004 bởi Mạng lưới các trường ĐH Đông Nam Á (ASEAN University Network) với mục tiêu thúc đẩy quá trình đảm bảo chất lượng tại các trường ĐH trong khu vực và hướng đến việc liên thông tín chỉ từ các chương trình đạt chuẩn của giữa các trường trong mạng lưới.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here