Nhằm khuyến khích, tạo động lực phấn đấo đối với sinh viên và thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học, ĐHQG-HCM, Trường ĐH CNTT và Khoa MMT&TT đã ban hành những chính sách khen thưởng:

Đại học Quốc gia TP.HCM

  1. Điều kiện, tiêu chuẩn và quy trình xét thưởng công bố quốc tế tại ĐHQG-HCM (Hướng dẫn số 2155/HD-ĐHQG ngày 09/11/2018). Chi tiết: Xem tại đây

Trường ĐH Công nghệ Thông tin

  1. Hỗ trợ công bố khoa học dành cho Sinh viên và Học viên cao học: Xem tại đây
  2. Đăng ký đề tài NCKH Sinh viên và học viên cao học 2021: Xem tại đây

Cấp Khoa

  1. Đăng ký đề tài NCKH Sinh viên cấp Khoa năm 2021: Xem tại đây

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here