Khoa MMT&TT thông báo về việc nộp đơn đăng ký Đồ án chuyên ngành, Đồ án Lập trình ứng dụng mạng HK1 năm học 2022-2023 như sau:

  • Sinh viên đã đăng ký học phần chủ động liên hệ với các giảng viên để đăng ký đề tài và được hướng dẫn. Sau khi được giảng viên đồng ý, sinh viên tiến hành thực hiện đăng ký theo hướng dẫn bên dưới.
  • Số lượng tối đa: 4 sinh viên/1 đề tài.
  • Thời gian đăng ký: Đến hết ngày 31.10.2022

Sau khi sinh viên đăng ký xong, Văn phòng Khoa sẽ gửi thông báo cho giảng viên hướng dẫn để xác nhận. Những sinh viên đăng ký tên giảng viên nhưng chưa được giảng viên chấp nhập sẽ bị loại khỏi danh sách.

Hướng dẫn đăng ký

Bước 1: Đăng nhập

Sinh viên truy cập website https://mmt.uitiot.vn và sử dụng tài khoản Google do trường ĐH CNTT cấp để đăng nhập.

Bước 2: Chọn môn học cần đăng ký

Danh sách các môn sinh viên đã đăng ký học phần sẽ hiện ra để sinh viên chọn đăng ký thông tin. Trong trường hợp sinh viên đã đăng ký học phần mà môn học vẫn không hiển thị, vui lòng liên hệ về Văn phòng khoa theo thông tin trong phần Liên hệ.

Nếu sinh viên thực hiện theo nhóm, chỉ cần 1 sinh viên đại diện nhóm (chủ nhiệm đề tài) thực hiện thao tác đăng ký này. Mọi thao tác liên quan đến quản lý đề tài sẽ do sinh viên này thực hiện (thêm thành viên, đăng ký giảng viên hướng dẫn, nộp báo cáo,…)

vq8nfneUNsZ7yxzZxlVhVJLByjDtzQ3cVhjr592IOG81f8wCpYdk845ltnF6 FBoA1jW vgqKaarHDsJ631VYICDkIdrXuj6y8BCgZCY6gQRJ8tlL1esYWN A5 9SvzW7vxl g w2n5

Bước 3: Điền thông tin đề tài thực hiện

Sinh viên điền thông tin đề tài thực hiện, bao gồm: Tên đề tài bằng Tiếng Việt (bắt buộc), tên đề tài bằng Tiếng Anh (bắt buộc).

image

Bước 4: Thêm thành viên cùng thực hiện

Chủ nhiệm đề tài có thể thêm thành viên cùng thực hiện đề tài bằng cách nhấn vào nút “+ Thành viên” và cung cấp MSSV của sinh viên cần thêm vào (lựa chọn này chỉ hiển thị khi sinh viên đã thực hiện bước 3).

Sau khi đã thêm vào, thành viên mới cần đăng nhập vào website là thực hiện xác nhận tham gia / từ chối để hoàn tất quy trình.

Lưu ý:

  • Các sinh viên thêm vào đề tài phải chung lớp học phần đã đăng ký
  • Sinh viên cần thêm vào phải không là thành viên của bất kỳ đề tài nào. Nếu sinh viên cần thêm vào đã là thành viên của một đề tài khác, cần thực hiện quy trình rút tên khỏi đề tài cũ trước khi tham gia vào đề tài mới.

lo2QDjiErTvg3CWewQkf9L9 jX eY m5KrBaAp3CSUzMXPHfKgH08mqmvuhTO6Tr1lV3Ryq o5OdzTblJuDDNnc 6 MBE2FS08L4woSghshkfu8BMOmn Yl9BisOIY5ZvcZMv a

Bước 5: Đăng ký Giảng viên hướng dẫn

Chủ nhiệm đề tài thực hiện đăng ký giảng viên hướng dẫn bằng cách nhấn vào nút “+ Đăng ký GVHD”, sau đó tìm giảng viên tương ứng trong danh sách (nhập tên giảng viên để tìm kiếm) để thực hiện đăng ký. Trong trường hợp giảng viên không có trong danh sách, sinh viên vui lòng điền đầy đủ Họ và Tên, học hàm, học vị của giảng viên hướng dẫn vào ô Ghi chú, văn phòng khoa sẽ cập nhật cho sinh viên.

JkcnEi80FL2eDFVwBMPnWvLT1ZstuHAfh33sShhBSeXrLkhFjwiXU4niFSorTC9yD9i xA9CbA

Thông tin liên hệ

Văn phòng khoa MMT&TT, Phòng E8.2, Tòa nhà E
Điện thoại: 028.37251993 – ext:122

Cô Nhung – nhungpt@uit.edu.vn (các vấn đề liên quan đến đăng ký môn học)
Thầy Luân – luanvt@uit.edu.vn (về các vấn đề, sự cố trong quá trình sử dụng, thao tác trên website)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here