Khoa MMT&TT thông báo v/v Đăng ký Thực tập doanh nghiệp HK1 năm học 2022-2023 như sau:

  • Sinh viên đã đăng ký học phần thực hiện Đăng ký và Tham gia thực tập tại doanh nghiệp theo Quy trình thực tập chính thức đã được công bố ngày 01/07/2019.
  • Sinh viên tự chủ động liên hệ Giảng viên hướng dẫn và thực hiện các bước thu thập thông tin doanh nghiệp, báo cáo với Giảng viên hướng dẫn theo hướng dẫn cụ thể tại quy trình thực tập.

Các văn bản, biểu mẫu kèm theo:

Hướng dẫn đăng ký

Bước 1: Đăng nhập

Sinh viên truy cập website https://mmt.uitiot.vn và sử dụng tài khoản Google do trường ĐH CNTT cấp để đăng nhập.

Bước 2: Chọn môn học cần đăng ký

Danh sách các môn sinh viên đã đăng ký học phần sẽ hiện ra để sinh viên chọn đăng ký thông tin. Trong trường hợp sinh viên đã đăng ký học phần mà môn học vẫn không hiển thị, vui lòng liên hệ về Văn phòng khoa theo thông tin trong phần Liên hệ.

Nếu sinh viên thực hiện theo nhóm, chỉ cần 1 sinh viên đại diện nhóm (chủ nhiệm đề tài) thực hiện thao tác đăng ký này. Mọi thao tác liên quan đến quản lý đề tài sẽ do sinh viên này thực hiện (thêm thành viên, đăng ký giảng viên hướng dẫn, nộp báo cáo,…)

vq8nfneUNsZ7yxzZxlVhVJLByjDtzQ3cVhjr592IOG81f8wCpYdk845ltnF6 FBoA1jW vgqKaarHDsJ631VYICDkIdrXuj6y8BCgZCY6gQRJ8tlL1esYWN A5 9SvzW7vxl g w2n5

Bước 3: Điền thông tin công ty thực tập

Sinh viên điền thông tin công ty thực tập, vị trí công việc tại công ty.

image 1

Bước 4: Đăng ký Giảng viên hướng dẫn

Sinh viên thực hiện đăng ký giảng viên hướng dẫn bằng cách nhấn vào nút “+ Đăng ký GVHD”, sau đó tìm giảng viên tương ứng trong danh sách (nhập tên giảng viên để tìm kiếm) để thực hiện đăng ký. Trong trường hợp giảng viên không có trong danh sách, sinh viên vui lòng điền đầy đủ Họ và Tên, học hàm, học vị của giảng viên hướng dẫn vào ô Ghi chú, văn phòng khoa sẽ cập nhật cho sinh viên.

JkcnEi80FL2eDFVwBMPnWvLT1ZstuHAfh33sShhBSeXrLkhFjwiXU4niFSorTC9yD9i xA9CbA

Thông tin liên hệ

Văn phòng khoa MMT&TT, Phòng E8.2, Tòa nhà E
Điện thoại: 028.37251993 – ext:122

Cô Nhung – nhungpt@uit.edu.vn (các vấn đề liên quan đến đăng ký môn học)
Thầy Luân – luanvt@uit.edu.vn (về các vấn đề, sự cố trong quá trình sử dụng, thao tác trên website)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here