Khoa MMT&TT thông báo danh sách phân công giảng viên phản biện Tiểu luận tốt nghiệp, sinh viên liên hệ với giảng viên đến hết ngày 30/6/2017.
Danh sach gv phan bien TLTN
Lưu ý: Tùy từng giảng viên sẽ có lịch tiếp sinh viên khác nhau, sinh viên liên hệ với giảng viên sớm để có thời gian chỉnh sửa báo cáo (nếu có).
Trân trọng,
VP Khoa.