Khoa MMT&TT thông báo về thời gian và địa điểm báo cáo Thực tập tốt nghiệp HK2 – năm học 2016-2017 như sau:

 • Thời gian: Ngày 19/6/2017
 • Địa điểm:
  • Hội đồng 1: Sáng 19/6/2017, Phòng C106
  • Hội đồng 2: Sáng 19/6/2017, Phòng C108
  • Hội đồng 3: Chiều 19/6/2017, Phòng C106
  • Hội đồng 4: Chiều 19/6/2017, Phòng C108
 • Buổi sáng: bắt đầu từ 8h00, buổi chiều bắt  đầu từ 13h30. Sinh viên có mặt tại Hội đồng trước 10 phút để chuẩn bị.

Sinh viên xem thông tin chi tiết trong file đính kèm Danh sach Hoi dong TTTN.
Lưu ý: Sinh viên chuẩn bị slide để báo cáo.
Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ Văn phòng Khoa, Phòng E8.2, Tòa nhà E. Điện thoại: 08.37251993 – ext:122
Trân trọng,
VP Khoa.