Sinh viên đã đăng ký đề tài KLTN kiểm tra thông tin của mình (file đính kèm), nếu có sai sót liên hệ VP Khoa để giải quyết, hạn chót: 16h ngày 13/03/2017.
DANH SACH SINH VIEN ĐANG KY KLTN HK2 2016-2017_ANTN
DANH SACH SINH VIEN ĐANG KY KLTN HK2 2016-2017_MMT
Trân trọng,
VP Khoa.