Khoa MMT&TT thông báo đến sinh viên về danh sách xử lý học vụ mới cập nhật (file đính kèm XLHV KHOA MMT_20160404). Thông tin chi tiết sinh viên xem tại đường link /giao-vu/thong-bao-hoc-vu/thong-bao-ve-danh-sach-xu-ly-hoc-vu-hk1-nam-hoc-2015-2016.html.
Lưu ý: Sinh viên bị Cảnh cáo cũng nộp đơn cứu xét để được Hội đồng xem xét giải quyết và hạ mức kỷ luật.
Trân trọng,
VP Khoa

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here