Các nhóm làm Đồ án chuyên ngành, Đồ án lập trình ứng dụng mạng lên gặp thầy Dũng báo cáo vào 1:30 chiều thứ 2 22-6-2015.
Lưu ý các sinh viên trong nhóm phải đi đầy đủ để ký tên vào bảng điểm và phải nộp cuốn báo cáo in bìa mềm cùng với đĩa chứa tất cả các tài nguyên liên quan tới đề tài.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here