Khoa Mạng máy tính và Truyền thông thông báo đến sinh viên thời gian báo cáo Thực tập doanh nghiệp trước hội đồng như sau:
1. Thời gian: bắt đầu từ 7h30, ngày 25/6/2015
2. Địa điểm:
– HĐ 1: P.A106
– HĐ 2: P.C101
– HĐ 3: P.C102
– HĐ 4: P.C104
Yêu cầu tất các các sinh viên đã nộp báo cáo Thực tập doanh nghiệp có mặt trước 10 phút để chuẩn bị.
Sinh viên xem chi tiết trong file đính kèm NT501.F21_22062015_post

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here