– Sinh viên xem thông tin GV phản biện trong file đính kèm.
– Thời gian gặp GV phản biện từ ngày 24/6 đến hết ngày 28/6/2015
– Thời gian báo cáo trước hội đồng: 8h30 ngày 30/6/2015. tại phòng C101.
Trân trọng
VP Khoa.
TT GVPB

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here