Sinh viên thắc mắc điểm thi những môn của thầy Vũ Trí Dũng lên gặp thầy tại Văn phòng Khoa vào lúc 10h00 ngày 9/7/2015. Sau thời gian trên mọi thắc mắc sẽ không được giải quyết.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here