Khoa MMT&TT thông báo với sinh viên về thời gian nộp báo cáo như sau:

1 . Đối với Môn Đồ án tốt nghiệp (Tiểu luận tốt nghiệp):

– Thời gian báo cáo: sinh viên liên hệ với giảng viên hướng dẫn và phản biện: hạn chót 09/01/2017 (DS giảng viên phản biện Khoa sẽ thông báo sau)

– Thời gian nộp báo cáo về VP Khoa: ngày 10/01/2017. Sau khi đã gặp giảng viên, sinh viên nộp 1 cuốn báo cáo  bìa mềm (đã có nhận xét của giảng viên hướng dẫn và giảng viên phản biện) +  đĩa CD chương trình. Sinh viên phải trực tiếp nộp báo cáo và ký tên vào danh sách bảng điểm.

2. Đối với môn Đồ án chuyên ngành:

– Thời gian sinh viên gặp giảng viên hướng dẫn: hạn chót 09/01/2017.

– Sinh viên nộp 1 cuốn báo cáo cho giảng viên hướng dẫn, ký tên vào danh sách bảng điểm của giảng viên.

Lưu ý: Thời gian tiếp sinh viên của mỗi giảng viên khác nhau, sinh viên cần lưu ý và liên hệ trực tiếp với giảng viên của mình để hoàn thành bài báo cáo được tốt hơn.

Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ Văn phòng Khoa, Phòng E8.2, Tòa nhà E. Điện thoại: 08.37251993 – ext:122

Trân trọng,

VP Khoa.