Khoa MMT&TT thông báo đến sinh viên danh sách giảng viên phản biện Đồ án tốt nghiệp, file đính kèm Danh sach phan bien DATN_post, sinh viên liên hệ với giảng viên phản biện.
Sau khi đã gặp giảng viên hướng dẫn và giảng viên phản biện, sinh viên nộp 1 cuốn báo cáo bìa mềm (đã có nhận xét của giảng viên hướng dẫn và giảng viên phản biện + 1CD về  VP Khoa và ký tên vào danh sách bảng điểm, hạn chót: 16h ngày 10/01/2017.
Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ Văn phòng Khoa, Phòng E8.2, Tòa nhà E. Điện thoại: 08.37251993 – ext:122
Trân trọng,
VP Khoa.