Khoa MMT&TT thông báo v/v khảo sát trực tuyến lấy ý kiến phản hồi từ SV về hoạt động giảng dạy của GV học kỳ II năm học 2017-2018 như sau:

  • Đối tượng khảo sát: tất cả sinh viên Khoa MMT&TT.
  • Thời gian thực hiện: từ 06/7/2018 – 10/8/2018.
  • Hình thức: khảo sát trực tuyến theo link: https://student.uit.edu.vn/

Sinh viên xem thông tin chi tiết trên file đính kèm: 85_TB_ĐHCNTT, 04_07_2018. SCAN
Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ Văn phòng Khoa, Phòng E8.2, Tòa nhà E. Điện thoại: 028.37251993 – ext:122
Trân trọng,
VP. Khoa