Khoa MMT&TT thông báo về việc sinh viên ký tên vào danh sách bảng điểm môn ĐACN và ĐA LTUDM như sau:
– Sau khi gặp giảng viên hướng dẫn môn ĐACN và ĐA LTUDM sinh viên đến Văn phòng Khoa để ký tên vào danh sách bảng điểm. Bảng điểm chỉ được cập nhật lên hệ thống khi tất cả các sinh viên đã ký tên đầy đủ.
-Thời gian ký tên: hạn chót 16h00 ngày 14/01/2019.
Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ Văn phòng Khoa, Phòng E8.2, Tòa nhà E. Điện thoại: 028.37251993 – ext:122
Trân trọng,
VP Khoa.