Khoa MMT&TT thông báo danh sách những sinh viên chưa hoàn thành học phí học kỳ 1 năm học 2018-2019 ( tính đến ngày 14/11/2018), đề nghị sinh viên có tên trong danh sách (file đính kèm) kiểm tra và hoàn thành học phí sớm để không ảnh hưởng đến quá trình học tập.
MMTT – DSSV CHUA HOAN THANH HP HK1 2018-2019_Het 14.11.18
Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ:

  • Phòng Kế hoạch tài chính,  điện thoại: 028.37251993 – ext:108
  • VP Khoa MMT&TT, điện thoại: 028.37251993 – ext:122

Trân trọng,
VP Khoa.