Sinh viên bị buộc thôi học có tên trong danh sách đính kèm XLHV_HKI_2014-2015 MMT&TT_lan 2 hoàn thành học phí (đối với sinh viên còn nợ học phí) trước ngày 24/4/2015 và liên hệ với Văn phòng khoa để nộp đơn cứu xét (đối với sinh viên chưa nộp đơn), đơn gia hạn (đối với sinh viên hết hạn đào tạo) hạn chót trước 16h ngày 23/4/2015. Qua thời gian trên mọi thắc  mắc của sinh viên sẽ không được giải quyết.
Lưu ý: Sinh viên thuộc diện cảnh cáo (theo thông báo xét học vụ ngày 25/3/2015) nộp đơn cứu xét để được hạ mức kỷ luật.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here