Khoa MMT&TT thông báo về việc nộp Đề cương chi tiết và đơn đăng ký Khóa luận tốt nghiệp như sau:
Do yêu cầu của Phòng Đào tạo về việc ra Quyết định giao đề tài KLTN cho sinh viên sớm kế hoạch của Khoa nên thời gian tiếp nhận Đề cương chi tiết và đơn đăng ký KLTN của Khoa sẽ thay đổi như sau:
Thời gian: trước 16h15 ngày 23/9/2016.
Địa điểm: Văn phòng Khoa, Phòng E8.2
Sinh viên tải đơn và xem thông tin đủ điều kiện đăng ký KLTN trong file đính kèm.
Mau don Dang Ky
DSSV_DUKIEN_KLTN_MMT
ds-sv-dukien-kltn_kstn
Trân trọng,
VP Khoa.
 
 
 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here