Khoa MMT&TT thông báo v/v Đăng ký Thực tập doanh nghiệp HK2 năm học 2022-2023 như sau:

  • Sinh viên đã đăng ký học phần thực hiện Đăng ký và Tham gia thực tập tại doanh nghiệp theo Quy trình thực tập chính thức đã được công bố ngày 01/07/2019.
  • Sinh viên tự chủ động liên hệ Giảng viên hướng dẫn. Sau khi được giảng viên đồng ý, sinh viên thực hiện các bước theo HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG WEBSITE và đăng ký đầy đủ thông tin theo yêu cầu.
  • Thời gian đăng ký: deadline 31/3/2023.
  • Sau khi sinh viên đăng ký xong, Văn phòng Khoa sẽ gửi thông báo cho giảng viên hướng dẫn để xác nhận. Những sinh viên đăng ký tên giảng viên nhưng chưa được giảng viên chấp nhập sẽ bị loại khỏi danh sách.

Các văn bản, biểu mẫu kèm theo:

Thông tin liên hệ

Văn phòng khoa MMT&TT, Phòng E8.2, Tòa nhà E
Điện thoại: 028.37251993 – ext:122

Cô Nhung – nhungpt@uit.edu.vn (các vấn đề liên quan đến đăng ký môn học)
Thầy Luân – luanvt@uit.edu.vn (về các vấn đề, sự cố trong quá trình sử dụng, thao tác trên website)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here