Thông báo chấm đồ án của thầy Vũ Trí Dũng

Các nhóm làm Đồ án chuyên ngành, Đồ án lập trình ứng dụng mạng lên gặp thầy Dũng báo cáo vào 1:30 chiều thứ 2 22-6-2015. Lưu ý các sinh viên trong nhóm phải đi đầy đủ để ký tên vào bảng điểm và phải ...

Thông tin v.v xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2015

Vp khoa MMT&TT thông báo cho các bạn sinh viên đã nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2015 như sau: 1. Các bạn có tên trong danh sách sau đến vp khoa nhận hồ sơ về để xét đợt 2  vì thiếu chứng chỉ...