Khoa MMT&TT thông báo đến sinh viên về thời gian báo cáo trước Hội đồng Thực tập tốt nghiệp học kỳ 3 năm học 2016-2017 như sau:

  • Thời gian: thứ 5 ngày 14/9/2017
  • Địa điểm:
    • Sáng 14/9/2017: Phòng C109, lớp NT115.H31
    • Chiều 14/9/2017: Phòng C106, lớp NT115.H31.ANTN

Sinh viên chuẩn bị slide để báo cáo.
Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ Văn phòng Khoa, Phòng E8.2, Tòa nhà E. Điện thoại: 08.37251993 – ext:122

Trân trọng,
VP Khoa.