Khoa MMT&TT thông báo đến sinh viên về việc ký tên vào danh sách Bảng điểm Đồ án tốt nghiệp và các môn Đồ án như sau:
Sau khi gặp giảng viên để báo cáo Đồ án tốt nghiệp, sinh viên đến VP Khoa để ký tên vào danh sách bảng điểm.
Các môn Đồ án Lập trình ứng dụng mạng và Đồ án chuyên ngành sinh viên gặp trực tiếp giảng viên hướng dẫn để ký tên vào bảng điểm.
Trân trọng,
VP Khoa.
 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây