Khoa MMT&TT thông báo đến sinh viên về việc báo cáo Tiểu luận tốt nghiệp học kỳ 1 năm học 2017-2018 như sau:
Theo quyết định của Ban chủ nhiệm Khoa, điểm môn Tiểu luận tốt nghiệp sẽ do giảng viên hướng dẫn quyết định (gồm 2 cột điểm: điểm báo cáo và điểm quá trình). Vì vậy, sinh viên học môn này chỉ trình bày báo cáo với giảng viên hướng dẫn, hạn chót: 15/01/2018. Sau đó, sinh viên nộp báo cáo về VP Khoa và ký tên vào danh sách bảng điểm ngày 18/01/2018.
Lưu ý: – Bảng điểm chỉ có thể cập nhật lên hệ thống khi tất cả sinh viên đã ký tên.
            – Sinh viên không ký tên dùm bạn.
Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ Văn phòng Khoa, Phòng E8.2, Tòa nhà E. Điện thoại: 08.37251993 – ext:122
Trân trọng,
VP Khoa.