Khoa MMT&TT thông báo về kế hoạch báo cáo Thực tập doanh nghiệp HK2 năm học 2017-2018 như sau:
Sinh viên đăng nhập bằng email trường và nhập thông tin vào file theo link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1d6CWTo6meTyKZyr8qiM8_4NPGHPIxQoUcsS0Ma5L5Uk/edit?usp=sharing , ghi rõ thông tin nhóm báo cáo chung (nếu có). Sau đó, sinh viên nộp 03 cuốn báo cáo + 03 phiếu nhận xét (01 bản chính +02 bản photo) có đóng dấu của công ty thực tập về VP Khoa, ký tên vào danh sách bảng điểm.

  • Thời gian nộp báo cáo: ngày 21-22/6/2018.
  • Báo cáo trước Hội đồng: ngày 05/7/2018.

Sinh viên chuẩn bị slide để báo cáo.
Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ Văn phòng Khoa, Phòng E8.2, Tòa nhà E. Điện thoại: 08.37251993 – ext:122
Trân trọng,
VP Khoa.