Thông báo kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 6 năm 2018

Khoa MMT&TT thông báo về việc xét tốt nghiệp đợt 6 năm 2018 như sau: HỒ SƠ Đơn xin xét tốt nghiệp (theo mẫu Don_de_nghi_xet_tn); Bản sao (có chứng thực) bằng tốt nghiệp THPT; Bản sao giấy khai si...