Thứ Năm, Tháng Mười 1, 2020

Ly Trong Nhan

Editor in chief

Latest Articles

Thông báo v/v Đăng ký Thực tập doanh nghiệp HK2 NH 2019-2020

Khoa MMT&TT thông báo v/v Đăng ký Thực tập doanh nghiệp HK2 năm học 2019-2020 như sau: Sinh viên thực hiện Đăng ký và Tham...

Khoa MMT&TT – Thông báo Tuyển dụng Giảng viên, Nghiên cứu viên

Khoa Mạng máy tính & Truyền thông đang có nhu cầu tuyển dụng các vị trí sau: Giảng viên Bộ môn Truyền thông: 02 giảng...

Thông tin tuyển dụng từ Cty HII-VI

Khoa Mạng máy tính & Truyền thông chuyển thông tin tuyển dụng vị trí PC SUPPORT & ASSOCIATE SYSTEMS ADMIN của công...

Thông báo v/v nộp đơn đăng ký KLTN HK1 Năm học 2019-2020

Khoa MMT&TT thông báo về việc nộp hồ sơ đăng ký Khóa luận tốt nghiệp HK1 năm học 2019-2020 như...

Thông báo v/v Đăng ký Thực tập doanh nghiệp HK1 NH 2019-2020

Khoa MMT&TT thông báo v/v Đăng ký Thực tập doanh nghiệp HK1 năm học 2019-2020 như sau: Sinh viên...