Thứ Tư, Tháng Mười 16, 2019

Phạm Thị Nhung

Editor in chief

Latest Articles

Danh sách Giảng viên phản biện KLTN học kỳ 2 năm học 2018-2019

Khoa MMT&TT thông báo danh sách Giảng viên phản biện Khoá luận tốt nghiệp Học kỳ 2 – năm học 2018-2019. Sinh viên xem chi...

Thông báo thời gian nộp báo cáo Đồ án tốt nghiệp và các môn Đồ án HK2 năm học 2018-2019

Khoa MMT&TT thông báo với sinh viên về thời gian nộp báo cáo HK1 năm học 2018-2019 như sau: 1 . Đồ án tốt nghiệp: –...

Kế hoạch báo cáo Thực tập doanh nghiệp HK2 năm học 2018-2019

Khoa MMT&TT thông báo về kế hoạch báo cáo Thực tập doanh nghiệp HK2 năm học 2018-2019 như sau: Sinh viên đăng nhập bằng email...

Quyết định giao đề tài KLTN HK2 năm học 2018-2019

Khoa MMT&TT gửi Quyết định giao đề tài Khóa luận tốt nghiệp HK2 năm học 2018-2019, sinh viên xem thông tin chi tiết trong...

DSSV đủ điều kiện đăng ký Khóa luận tốt nghiệp HK2 NH 2018-2019

Khoa MMT&TT thông báo danh sách sinh viên đủ điều kiện đăng ký Khóa luận tốt nghiệp HK2 năm học 2018-2019, sinh viên xem...

Thông báo v/v nộp đơn đăng ký KLTN, ĐATN, TTDN, ĐA LTUDM và ĐACN HK2 NH 2018-2019

Khoa MMT&TT thông báo về việc nộp đơn đăng ký Khóa luận tốt nghiệp, Đồ án tốt nghiệp, Thực tập doanh nghiệp, Đồ án...

Thông báo về việc xét Xử lý học vụ HK1 năm học 2018-2019

Khoa MMT&TT thông báo về việc xét xử lý học vụ HK1 năm học 2018-2019 như sau: Sinh viên có tên trong danh sách trong...

Thông báo v/v nộp hồ sơ xét tốt nghiệp – Đợt 1 năm 2019

Khoa MMT&TT thông báo về việc xét tốt nghiệp trong tháng 3 năm 2019 như sau: HỒ SƠ Đơn xin xét tốt nghiệp (theo...