Thứ Năm, Tháng Mười 1, 2020

Phạm Thị Nhung

Editor in chief

Latest Articles

Danh sách Giảng viên phản biện KLTN học kỳ 2 năm học 2019-2020

Khoa MMT&TT thông báo danh sách Giảng viên phản biện Khoá luận tốt nghiệp Học kỳ 2 – năm học 2019-2020. Sinh viên...

Kế hoạch báo cáo Thực tập doanh nghiệp HK2 năm học 2019-2020

Khoa MMT&TT thông báo về kế hoạch báo cáo Thực tập doanh nghiệp HK2 năm học 2019-2020 như sau: Sinh...

Kế hoạch tổ chức bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp HK2 năm học 2019-2020

Khoa MMT&TT thông báo về kế hoạch bảo vệ KLTN học kỳ 2 năm học 2019-2020 như sau: Ngày 16-17/7/2020: Sinh...

Thông báo về việc xét Xử lý học vụ HK1 năm học 2019-2020

Khoa MMT&TT thông báo về việc xét xử lý học vụ HK1 năm học 2019-2020 như sau: – Sinh viên có tên trong danh sách...

Thông báo v/v đăng ký ĐA LTUMD và ĐACN HK2 Năm học 2019-2020

Khoa MMT&TT thông báo về việc nộp đơn đăng ký Đồ án Lập trình ứng dụng mạng và Đồ án chuyên ngành HK2 năm...

Thông báo v/v nộp đơn đăng ký KLTN HK2 Năm học 2019-2020

Khoa MMT&TT thông báo về việc nộp đơn đăng ký Khóa luận tốt nghiệp HK2 năm học 2019-2020 như sau: Sinh viên đã đăng ký...

Thông báo Tuyển sinh bổ sung lớp Kỹ sư tài năng An toàn thông tin khóa 13 – 2018 và khóa 14 – 2019

Khoa Mạng máy tính và Truyền thông sẽ tổ chức xét tuyển bổ sung sinh viên vào các lớp Kỹ sư tài...

Thông báo v/v thay đổi thời gian báo cáo TTDN đối với sinh viên bị trùng lịch thi

Khoa MMT&TT thông báo về việc thay đổi thời gian và địa điểm báo cáo Thực tập doanh nghiệp đối với những...